შეხვედრა გაიმართა GIPA-ს თანამშრომლებისა და სტუდენტების ორმხრივი უმაღლესი განათლების ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის კვლევის შედეგების გაცნობის მიზნით. წარმოდგენილი იქნა კვლევა, რომელიც  აღწერს ორმაგი უმაღლესი განათლების (DHE) პროგრამებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებში. ანგარიში მოიცავს 15 ორმაგი უმაღლესი განათლების პროგრამის ანალიზის შედეგებს, რომლებსაც ახორციელებენ სხვადასხვა უნივერსიტეტები 4 ქვეყანაში (ავსტრია, გერმანია, ესპანეთი და სერბეთი) სხვადასხვა ინდუსტრიულ სექტორში. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს სერბეთში ახლად დაარსებული DHE მოდელი.

proeqti უცხოური გამოცდილების შესახებ კვლევის შედეგების წარდგენა ჯიპაში 12.09.2023

Share this content: