გავრცელება და ექსპლუატაცია

გავრცელებისა და ექსპლუატაციის გეგმა

პროექტში დიდი ყურადღება ეთმობა საპროექტო აქტივობებისა და შედეგების გავრცელებას, რადგან ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, უსდ-ების და მისი პარტნიორი კომპანიების, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოზიდვა.
შესაბამისად, პროექტის მსვლელობისას ხორციელდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო აქტივობები. გამოიყენება ისეთი ინსტრუმენტები, როგორიცაა რეკლამა ვებსაიტებზე და სოციალურ ქსელებში, სემინარები, კონფერენციები, სოციალური ღონისძიებები, სატელევიზიო და რადიო გადაცემები, რეგულარული პრესრელიზები, საინფორმაციო ბიულეტენი და ა.შ. პროექტი.

გავრცელების და ექსპლუატაციის გეგმის გადმოწერა: