2023 წლის ბოლოს დუგეორის პროექტის WP2 ის ფარგლებში გაიმართა შემაჯამებელი შეხვედრა ფორუმი, რომელიც ეძღვნება დუალურ უმაღლეს განათლებაში უცხოეთის გამოცდილებისა და ქართული შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევის შედეგების განხილვას. ფორუმში დარეგისტრირდა 74 მონაწილე. აქედან 44 უმაღლესების წარმომადგენელი და 30 კომპანიის წარმომადგენელი. შეხვედრა ჩატარდა ჰიბრიდულ რეჟიმში. პირისპირ შეხვედრას დაესწრო 19  ადამიანი.

კვლევის შედეგების წარდგენის შემდეგ, პროექტში მონაწილე ქართულმა უნივერსიტეტებმა და კომპანიებმა წარადგინეს საკუთარი ხედვების დუალური უმაღლესი განათლების შესახებ.

დეტალური ანგარიშისთვის გთხოვთ იხილოთ ანგარიში და დღის წესრიგი.

789-1 ფორუმი - დუალურ უმაღლეს განათლებაში უცხოეთის გამოცდილებისა და ქართული შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევის შედეგების წარდგენა 19.12.2023

Share this content: