პროექტის პრეზენტაცია ნოვი სადის უნივერსიტეტში

2023 წლის 29 მაისს, პროფესორმა სავიჩმა Erasmus+ შერეული ინტენსიური პროგრამის მონაწილეებს წარუდგინა DUGEOR პროექტის ძირითადი ფუნქციები და მახასიათებლები. შეხვედრა გაიმართა EUGLOH 2.0 პროექტის ფარგლებში ნოვი სადის უნივერსიტეტში. პრეზენტაცია დაიწყო ბოლოდროინდელი საპროექტო აქტივობების აპლიკაციის მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხებით, სადაც აქცენტი გაკეთდა საქართველოში დუალური განათლების დანერგვის საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებაზე.

READ MORE