ვიზიტის ფარგლებში, უცხოელ კოლეგებთან ერთად, განვიხილეთ დუგეორის მიმდინარე პროექტი. უნგრელ და სლოვაკ კოლეგებთან ჯიპას წარმომადგნელებმა ნიკოლოზ ბაქრაძემ და ვანო ცერცვაძემ წარმოადგინეს პროექტის მიზნები. მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ ვიზიტი განხორციელდა უნივერსტიტეტის Faculty of Art and Creative Industries, რომლის სტუდენტებიც ჩართული არიან კოოპერატიული სწავლების მოდულში. მასპინძლებმა გაგვაცნეს კოოპერატიული სწავლების დადებით მხარეები და გამოწვევები, რომელსაც ადგილი აქვს დუალური სწავლების რეჟიმში.

456-1 ვიზიტი  ბუდაპეშტის მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტში 11.12.2023

Share this content: