დუგეორის პროექტის მონაწილემ, გიორგი თურქიამ ჯიპას წარმომადგენლებს გააცნო თავის გამოცდილება გერმანიის ჰაილბრონის უნივერისტეტში დანერგილი დუალური განათლების შესახებ.

Share this content: