პროექტის კოორდინატორი

Mirko Savić

image-2 პროექტის კოორდინატორი
პროექტის კოორდინატორი, სრული პროფესორი ნოვი სადის უნივერსიტეტში
ელ.ფოსტა: mirkosavic69@gmail.com
+381 64 1183528

UNIVESRSITY OF NOVI SAD https://www.uns.ac.rs/index.php/en/